Kavárna před Týnským chrámem

8x

akvarel – 35 x 50cm